ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เรื่องการเปิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 ประกาศการเปิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เพื่อการจัดการเรียนการสอนในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบ 3คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ความเคลื่อนไหว/กิจกรรม