มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)