ข่าวสารล่าสุด

ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียรอายุราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 อัตรา คำสั่งกรรมการสอบปลายภาค-ต้น ปีการศึกษา 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และการสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดการสอบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ความเคลื่อนไหว/กิจกรรม