ที่ตั้ง/แผนผัง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

สามารถดาวน์โหลดแผนที่ได้ที่