สัญลักษณ์

เป็นรูปวงรีภายในมีพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรง พระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ทรงรีรอบนอกตอนบนเป็นชื่อสถาบันตอนล่างเป็นชื่อ วิทยาเขตชุมพร


เครื่องหมายติดหน้าอกเสื้อด้านซ้าย (สำหรับนักศึกษาหญิง) เป็นสัญลักษณ์สามห่วง เขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน 

เครื่องหมายติดเนคไท (สำหรับนักศึกษาชาย) ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา ลักษณะครึ่งวงกลม ขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร