ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมนู : แบบฟอร์มดาวน์โหลด >> ตารางเรียน เพื่อความสะดวกในการเรียน การสอน ในภาคเรียนนี้