ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง