ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด (งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง