ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ชีวกลศาสตร์การกีฬา (เพิ่มเติมส่วนที่เกินจากมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง