มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก