การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายณัฐกร หงส์เจริญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับวิทยาเขต จัดขึ้นโดยฝ่ายแผนและนโยบาย นำโดย นายทิชา สังวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา โดยมีกำหนดจัดการประชุมระกว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหาดอรุโณทัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร