มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่พวง แซ่เห้ง อายุ 96 ปี คุณแม่ของ ผศ.ดร.จงดี กากแก้ว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายณัฐกร หงส์เจริญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่พวง แซ่เห้ง อายุ 96 ปี คุณแม่ของ ผศ.ดร.จงดี กากแก้ว ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ บ้านหัวแหลมฝั่งกระโจม ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายนิวรณ์ งามขำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร ผศ.วรรณชัย ไกรพิมาย อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ร่วมในงานด้วย